Redaktøren anbefaler
Redaktøren anbefaler

Redaktøren anbefaler

Af Ryding og Kyed
Redaktøren anbefaler

Alt for mange børn kommer i mistrivsel eller underyder, fordi de ikke bliver set som de børn med højt potentiale, som de er. De kan være udadreagerende i nogle perioder og velafbalancerede i andre perioder til stor undren for både deres forældre, deres pædagoger og dem selv. De børn skal have hjælp til at leve et liv med langt større trivsel.

Teksten er henvendt til primært pædagoger og personale i børnehaverne, men også til forældre til højt begavede børn. Formålet er at formidle viden om og kendskab til
kendetegnene ved høj begavelse, samt enkle værktøjer til at støtte og hjælpe de højt begavede børn i institutionen. Målet er, at børnene ses og derved behandles på en måde som bedst støtter deres udvikling. .
Teksten er bygget op med en beskrivelse af kendetegn først efterfulgt af enkle måder til at støtte barnet på.

Ryding og Kyed
Ryding og Kyed
Ryding: forfatter og foredragsholder. Kyed: psykolog
Se udgivelser