Få mere viden

libello er den første streamingtjeneste, der er født til let vidensformidling. Libello betyder ”lille bog” på latin, og det er lige præcis, hvad det er. Det er gennemarbejdede tekster med klare pointer. Stilen er vidende, men ikke videnskabelig. Det kræver ingen forhåndsviden at lytte til en libello, og den er fritaget for udenomssnak. Hver libello er spændende at lytte til og har en længde, der passer til dagens pendling; mens man laver mad; vasker tøj eller går en tur med hunden.

Logo

Kom ud med din viden

Libello er siden, hvor din viden bliver lettere tilgængelig for flere mennesker i deres hverdag. Formatet er skabt til at skabe mere nysgerrighed på dit arbejdsfelt. Du får samtidig et udstillingsvindue for din viden og for dig som fagperson, herunder dine bøger, foredrag, hjemmeside osv.

mellem shutterstock_1214011921

Visionen med Libello

Vores vision med Libello er at bygge bro mellem dem, der vil af med viden og dem, der vil have viden. Det er vores ønske med Libello at få flere til at læse og opsøge mere viden. Det gør vi ved at holde teksterne korte, indbydende og let tilgængelige.
Libello er inspirerende appetizers, der holder sig til få centrale pointer i stedet for at skøjte hen over overfladen. Vi mener, vi har skabt en gylden middelvej mellem tidskrævende fordybelse og overfladisk resumé; det vil sige 15-30 minutters formidling, så man kan nå at lytte til dem over vasketøjet, på togturen eller i træningstimen. Når Libelloen er slut, er man blevet klogere på et eller flere emner, end da gåturen startede.

Libello er skabt af
Søren Kristensen, der er CEO for Athenas og A-Speakers
Tommy Krabbe, der er foredragsholder og cand.mag. i kommunikation
Helle Alsted, der er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og stressrådgiver

Lettilgængelig viden

Faellesbillede til hjemmeside