De digitale indfødte
månedens libello i september 2019

De digitale indfødte

Af Thomas Ryberg
De digitale indfødte

Professor ved Aalborg Universitet Thomas Ryberg kommer her med et overblik over, forskningens bud på, hvad der kærves af uddannelsesinstitutionerne, når de unge er født ind i en digital tidsalder.

Generelt kan man sige om den mediedebat, der knytter sig til unge, medier, IT og teknologi, at den oftest svinger mellem dystopier og utopier. Det kommer for eksempel til udtryk som en bekymring om, hvordan de sociale medier er i gang med at fordumme en hel generation. Eller omvendt, hvordan de fundamentalt transformerer og forbedrer samfundet, som vi kender det.

Ideerne om de ’digitale indfødte’ eller ’net- generationen’ hører til i sidste kategori. På mange måder er begreberne forfriskende og befriende. De positionerer ungdommen som kompetente og ressourcefyldte. På den anden side er der også er nogle problematikker og simplificeringer forbundet med disse metaforer, som kan lede til, at vi kommer til at gøre de unge en bjørnetjeneste. De unge har nemlig brug for skolen som dannende eller formende ramme i forhold til at udvikle vigtige medie-refleksive og kritiske kompetencer. Men samtidig er det klart, at skolen ikke er den primære arena for de unges brug af teknologi og medier, idet brugen af dem i overvejende grad finder sted i fritiden.

Thomas Ryberg
Thomas Ryberg
Professor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet
Se udgivelser