De digitale indfødte og uddannelsessystemet
Kommunikation

De digitale indfødte og uddannelsessystemet

Thomas Ryberg
Her får du et blik på, hvilke betydninger, det kan have, at de unge er født i en digital tidsalder og at mange uddannelser ikke tilgodeser deres digitale kompetencer
minimize
De digitale indfødte og uddannelsessystemet
Forfatter

Thomas Ryberg

Professor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet