Vidensbaserede libelloer

Få mere viden, når det passer ind i din hverdag. Du får gratis og ubegrænset adgang til libelloerne via din smartphone, tablet eller computer

Udvalgte

Udforsk

Overblik
Nyeste
Populære
Se alle

Vrede er en vigtig del af familien

Smilla Lynggaard

Vrede er i nogle familier noget negativt, der skal undgås og mange forældre har lært at sidde alene på deres værelse med deres vrede. Men vrede er vigtig for børnenes udvikling, og de skal have hjælp til, hvordan de håndterer vreden.

Alternativer til mindfulness

Peter Alsted Pedersen

Mange af de fordele, der er ved mindfulness, kan du også få ved andre tilgange. Her kan du lære, hvad Rudolf Steiners tilgang til livet kan give dig ud over de positive egennskaber, som mindfulness har.

Drop fokus på dig selv – og slip ud af psykisk lidelse

Pia Callesen

Den metakognitive terapiform hjælper dig til at ændre fokus fra psykisk lidelse til at kaste dig ud i livet, mens du lever.

Faglig ledelse er vigtigere nu end nogensinde

Dorthe Birkmose

Her får du et indblik, hvordan forråelse kommer til udtryk, samt vigtigheden af, at de faglige ledere styrker fagligheden i personalegruppen for at være på forkant med afmagtsfølelserne og dermed undgå noget af forråelsen.

Mødet med de forråede professionelle

Dorthe Birkmose

Her får du en forklaring på, hvad forråelse er, samt hvordan den kommer til udtryk i vores samfund

Vores tolkninger af andres adfærd

Dorthe Birkmose

Psykiske belastninger, der kommer af arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd, kan afhjælpes gennem en faglighed med fokus på at forstå deres adfærd.

Libellos anbefaling

Mental sundhed

Vibeke Koushede

Her får du en forklaring på, hvad begrebet mental sundhed er, samt 3 veje til at skabe højere mental sundhed i dit liv.

Impostor-fænomenet

Ann C. Schødt

De impostor-ramte undervurderer deres egne præstationer og tror, at andre er klogere, dygtigere og ved mere. Få viden og gode råd om, hvordan du minimerer fænomenet