Ryding og Kyed
Forfatter

Ryding og Kyed

Ryding: forfatter og foredragsholder. Kyed: psykolog

Pia Ryding er forfatter, foredragsholder og projektleder. Hun har en master i uddannelsesvejledning- og planlægning med fokus på højt begavede børn.

Pia er medstifter af og tidligere bestyrelsesmedlem og rådgivende konsulent i foreningen Gifted Children. Læs mere på Pia Rydings hjemmeside 

I september 2019 udgav hun bogen "Højtbegavede børn i dagtilbud. Find dem og udfordr dem", du kan læse mere om den på Pia Rydings hjemmeside.

 

Ole Kyed er cand.pæd.psyk., samt autoriseret privatpraktiserende psykolog.

Ole har gennem de seneste 30 år interesseret sig for og været med til at sætte fokus på de særlige behov, som intelligente børn og børn med særlige forudsætninger kan have.

Du kan læse mere på Ole Kyeds hjemmeside.

Han har bl.a. skrevet "De intelligente børn" (2007) og 2. udgave (2015), og været medforfatter til "Elever med særlige forudsætninger" (2005), "Teamets arbejde med talentpleje" (2008), "Talent i skolen" (2011), samt "Dygtig, dygtigere, dygtigst" (2014).

Udgivelser

Højt begavede børn i dagtilbud

Ryding og Kyed

Her lærer du at genkende de højt begavede børn via identifikation af deres særlige kendetegn. Du lærer også, hvordan du som fagperson eller forælder kan hjælpe børnene til bedre trivsel og til at yde deres optimale

Børn med højt indlæringspotentiale, højt begavede børn og skolestart

Ryding og Kyed

Her lærer du at genkende de højt begavede børn via identifikation af deres særlige kendetegn. Du lærer også, hvordan du som fagperson eller forælder kan hjælpe børnene til bedre trivsel og til at yde deres optimale