Ann C. Schødt
Forfatter

Ann C. Schødt

Forandringsfacilitator, forfatter og foredragsholder

Ann C. Schødt er forandringsfacilitator, forfatter og foredragsholder. Hun ejer Potentialefabrikken, der udvikler potentialet hos de 10 % bedst begavede og/eller særligt sensitive, herunder forløb for de impostor-ramte. (foto Sine Fiig)

Udgivelser

Impostor-fænomenet

Ann C. Schødt

De impostor-ramte undervurderer deres egne præstationer og tror, at andre er klogere, dygtigere og ved mere. Få viden og gode råd om, hvordan du minimerer fænomenet